Search

€ 0 to € 500,000

More Search Options 1
we found 0 results
Your search results

Blog Archives

Milica Popović

Nov 19, 2018
Milica ima iskustvo u predavanju i jezicima, radila je i kao upravnik kancelarije za nekoliko domaćih i inostranih [more]
Continue Reading

Milica Popovic

Nov 19, 2018
Milica has a background in teaching and languages and has worked as office manager for several local and internatio [more]
Continue Reading

Nevena Mišković

Jun 28, 2018
Nevena je dio našeg tima od 2017. godine, gdje je stigla nakon anagažmana u agenciji za nekretnine u kojoj je radil [more]
Continue Reading

Darko Bogetić, d.i.g.

Jun 28, 2018
Darko ima 9 godina iskustva u oblasti nekretnina i izgradnje, sa angažmanima u procjeni vrijednosti različitog tipa [more]
Continue Reading

Adam Ragab, MRICS

Jun 26, 2018
Adam ima deset godina iskustva sa radom u oblasti nekretnina, uključujući radno iskustvo u “Colliers” u Beču i u ba [more]
Continue Reading

Nevena Miskovic

Jun 25, 2018
Nevena has been a part of our team since 2017, when she joined after an engagement in a real estate agency where sh [more]
Continue Reading
  • Advanced Search

    € 0 to € 500,000

    More Search Options 1

Compare Listings